Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sengul Ismail
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Lokalvård Köp/Sälj Lokalvårdare Sengul Ismail

Namn:Sengul Ismail
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E134, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sengul Ismail