Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Marie Jacobsson

Namn:Marie Jacobsson
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Marie Jacobsson

Marie Jacobson är fil. kand. Ma/ Fy/ Ke och har magisterexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik. Marie var ordförande i den arbetsgrupp som konstruerade huvudämnet Matematik och lärande och har varit ansvarig för detta huvudämne sedan dess. Andra arbetsuppgifter är inom grundutbildning och fortbildning och att ingå i styrgruppen för matematikkonferenser såsom Biennaler och Biennetter vid Mah. Särskilda intressen och kompetenser finns inom områdena infärgning på gymnasieskolan, bedömning för lärande, laborativ matematik, matematik och flerspråkighet samt det vidgade språket och klassrummet. Vidare är Marie universitetsadjunktsrepresentant i lärarutbildningens styrelse och pedagogisk representant i Gudrun Malmerstiftelsen Externa uppdrag: Ingår i referensgruppen för konstruktion av Nationella prov för kurs A(PRIM-gruppen i Stockholm)sedan 1999. Ingår i Biennalrådet sedan 2003. Ingick i Matematikdelegtionens arbetsgrupp, kompetensutveckling och lärarutbildning 2007. Ingick i Tankesmedjan, Matematik - en demokratisk rättighet 2008/2009. Kommer under 2009/2010 att arbeta som expert på Skolverket för att ta fram underlag till kursplanerna i matematik för gy2011 samt ingå i den inre referensgruppen för gr2011. Även för Skolinspektionen för granskning av Matematik A ht09/vt10