Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mats Johnsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Mats Johnsson

Namn:Mats Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6658271
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mats Johnsson

Senior Adjunkt i Idrottsvetenskap. Akademisk Internationell Koordinator på Lärande och Samhälle. Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap. Idrottslärare Bilingual teaching in sportsShort description in English:

Senior Lecturer in Sport Sciences. Academic International Coordinator at the Faculty of Education and Society. Teacher in physical education. International contact in Sportsience.