Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Universitetsadjunkt Mats Johnsson

Namn:Mats Johnsson
E-post:
Telefon: 040-66 58271
Mobil: 0707-958913
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:E129:26 /OR:B204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Mats JohnssonSenior Adjunkt i Idrottsvetenskap. Akademisk Internationell Koordinator på Lärande och Samhälle. Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap. Idrottslärare Bilingual teaching in sports

Short description in English:
Senior Lecturer in Sport Sciences. Academic International Coordinator at the Faculty of Education and Society. Teacher in physical education. International contact in Sportsience.