Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Mäkinen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt Maria Mäkinen

Namn:Maria Mäkinen
E-post:
Telefon: 040-6658114
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B435, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Mäkinen

Jobbar med undervisning på Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Undervisar i samtals- och vägledningsmetodik. Utbildad studie- och yrkesvägledare samt fil.mag i Pedagogik