Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mattias Melkersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Universitetslektor Mattias Melkersson

Namn:Mattias Melkersson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mattias MelkerssonLärande och samhälle Lärande och samhälle --- Universitetslektor Mattias Melkersson

Namn:Mattias Melkersson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mattias Melkersson