Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn unga och samhälle --- Universitetsadjunkt, senior Mats Olsson

Namn:Mats Olsson
E-post:
Telefon: 040-66 58297
Webb:http://tystatankar.com (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C239, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Mats OlssonMats Olsson arbetar som senior adjunkt inom barn- och ungdomsvetenskap. Twitter: @tystatankar Moderator för Facebookgruppen Förskolan.se