Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marianne Hedstigen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Verksamhetscontroller Marianne Hedstigen

Namn:Marianne Hedstigen
E-post:
Telefon: 040-6657893
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2078, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marianne Hedstigen

Utvecklare i SILA med ansvar för studentdelen. Uppföljningsfrågor från framförallt Ladok. Sekreterare i centrala stipendiekommittén.