Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Studieadministration Verksamhetscontroller Marianne Hedstigen

Namn:Marianne Hedstigen
E-post:
Telefon: 040-66 57893
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2078, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Marianne HedstigenT.f. enhetschef Studieadministrativa enheten. Utvecklare i SILA med ansvar för studentdelen. Sekreterare i centrala stipendiekommittén samt sköter antagning till högskolegemensamma forskarutbildningskurser.