Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap - IDV --- Universitetsadjunkt Maria Howding

Namn:Maria Howding
E-post:
Telefon: 040-66 58689
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:E433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Maria Howding