Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Howding
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Maria Howding

Namn:Maria Howding
E-post:
Telefon: 040-6658689
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Howding

Friluftslärare. Förskollärare med inriktning Lek Idrott Rörelse. Undervisar i idrottslära med fokus på friluftsliv, lek, simning. Magisteruppsats 2017 "Idrottslärarstudenters berättelser om möten med friluftsliv"Short description in English:

Teacher in outdoor pedagogics. Preschoolteacher, focus in play and movement. Special interest in friluftsliv.


Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Maria Howding

Namn:Maria Howding
E-post:
Telefon: 040-6658689
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Howding

Friluftslärare. Förskollärare med inriktning Lek Idrott Rörelse. Undervisar i idrottslära med fokus på friluftsliv, lek, simning. Magisteruppsats 2017 "Idrottslärarstudenters berättelser om möten med friluftsliv"Short description in English:

Teacher in outdoor pedagogics. Preschoolteacher, focus in play and movement. Special interest in friluftsliv.