Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Howding
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt Maria Howding

Namn:Maria Howding
E-post:
Telefon: 040-6658689
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Howding

Doktorand i Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa vid lärarutbildningar. Adjunkt i idrottslära med fokus på friluftsliv, lek, simning. Friluftslärare. Förskollärare med inriktning Lek Idrott Rörelse.

Magisteruppsats 2017 "Idrottslärarstudenters berättelser om möten med friluftsliv" som också finns som artikel på idrottsforum.orgShort description in English:

PhD in Physical Education Teacher Education Teacher in outdoor pedagogics. Preschoolteacher, focus in play and movement. Special interest in friluftsliv.


Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt Maria Howding

Namn:Maria Howding
E-post:
Telefon: 040-6658689
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Howding

Doktorand i Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa vid lärarutbildningar. Adjunkt i idrottslära med fokus på friluftsliv, lek, simning. Friluftslärare. Förskollärare med inriktning Lek Idrott Rörelse.

Magisteruppsats 2017 "Idrottslärarstudenters berättelser om möten med friluftsliv" som också finns som artikel på idrottsforum.orgShort description in English:

PhD in Physical Education Teacher Education Teacher in outdoor pedagogics. Preschoolteacher, focus in play and movement. Special interest in friluftsliv.