Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Rubin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Doktorand Maria Rubin

Namn:Maria Rubin
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Rubin

Maria Rubin är doktorand i pedagogik. Med en bakgrund som gymnasielärare i svenska, religion och svenska som andraspråk, och som utbildad speciallärare har hon ett stort intresse för frågor som rör elevers språk-, läs- och skrivutveckling. I sitt avhandlingsprojekt följer hon elever på ett av gymnasiets yrkesinriktade program och hennes avhandlingsprojekt rör lärares arbete för en språkinriktad ämnesundervisning. Hennes forskningsintresse riktas också mot relationell pedagogik och mot förutsättningar som ges i klassrumskommunikation för språkutveckling och delaktighet.