Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Sandström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Timavlönad Maria Sandström

Namn:Maria Sandström
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E234, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Sandström

Maria Sandström är FM, ämneslärare och senior universitetsadjunkt i naturvetenskap och teknik. Magister i utbildningsvetenskap.
Uppdrag som VFU-lärare.