Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Natur miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt, senior Maria Sandström

Namn:Maria Sandström
E-post:
Telefon: 040-66 58017
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:E234, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Maria SandströmMaria Sandström är FM, ämneslärare och senior universitetsadjunkt i naturvetenskapliga ämnen (bi, ke, fy) och teknik. Magister i utbildnings-vetenskap.Undervisar i ämneskurser i grundutbildning och fortbildning. VFU-lärare inom KPU- och ULV-utbildning. Driver regionalt nätverk för lärare i teknik. Pågående projekt: Utveckling av stödmaterial för undervisning i teknik (Skolverket) samt projekt som ska arbeta fram ett material för att möta nyanlända invandrares behov av NV-teknik-undervisning (Skolverket). Tidigare projekt: ESTABLISH - European Science and Technology in Action building Links with Industry Schools and Home. Aktiv inom ETEN (European Teacher Education Network).