Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Margareta Serder
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Universitetslektor Margareta Serder

Namn:Margareta Serder
E-post:
Telefon: 040-6657117
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Margareta Serder

Jag är universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot bedömning. Mina forskningsintressen rör främst nationell och internationell kunskapsmätning, utbildningspolicy och relationen mellan forskning/vetenskap och det omgivande samhället.

Från och med augusti 2018 har jag också på halva min tjänst uppdraget som vicedekan på Lärande och samhälle, med ansvar för samverkan samt vissa kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.

Under 2018-2020 ingår jag i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Utbildning AB (Education Inc.), tillsammans med fyra andra forskare från fakulteten.