Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Matilda Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Matilda Svensson

Namn:Matilda Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657855
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Matilda Svensson