Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Matilda Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetsadjunkt Matilda Svensson

Namn:Matilda Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657855
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Matilda Svensson