Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mats Karlsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Mats Karlsson

Namn:Mats Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6658343
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F103, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mats Karlsson