Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mikael Björk
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Mikael Björk

Namn:Mikael Björk
E-post:
Telefon: 040-6658270
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B121, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mikael Björk

Mikael Björk är förskollärare och dramapedagog till utbildningen. Har arbetet mad lärarutbildning och högskolepedagogisk utveckling inom Malmö högskola/universitet sen 2002. Fokus på kollaborativt- deltagarcentrerat lärande, design för lärande och estetiska läroprocesser. Arbetar med muntlighet, berättande, sagor och literacy.