Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap --- Universitetsadjunkt Mikael Björk

Namn:Mikael Björk
E-post:
Telefon: 040-66 58270
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B121, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Mikael BjörkMikael Björk är anställd som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap och arbetar med pedagogisk utveckling inom centrum för akademiskt lärarskap. Mikael arbetar med berättande, undervisningens dramaturgi och lärares kommunikativa förmågor samt intresserar sig för studentaktiva arbetsformer och IT & lärande.