Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mia Lindberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

LHM IS Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Timavlönad Mia Lindberg

Namn:Mia Lindberg
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B435:03, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mia Lindberg