Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monica Kristiansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn-unga-samhälle --- Universitetsadjunkt Monica Kristiansson

Namn:Monica Kristiansson
E-post:
Telefon: 040-6658192
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C239, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monica Kristiansson