Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Högskoleadministratör Monica Roth Mirenhart

Namn:Monica Roth Mirenhart
E-post:
Telefon: 040-66 58394
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Monica Roth MirenhartMonica Roth Mirenhart tjänstgör som högskoleadministratör och är studieadministrativt ansvarig för Studie- och yrkesvägledarutbildningen i Malmö och på Campus Varberg. Monica är också VFU-samordnare för Studie- och yrkesvägledarutbildningens studenter. Även magister/masterprogrammet i Pedagogik administreras av Monica.