Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monica Roth Mirenhart
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Högskoleadministratör Monica Roth Mirenhart

Namn:Monica Roth Mirenhart
E-post:
Telefon: 040-6658394
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monica Roth Mirenhart

Monica Roth Mirenhart arbetar med studieadministration på fakultetkansliet på Fakulteten för lärande och samhälle. Arbetsområdet är inom Ämneslärarutbildningen, ämnena Bild, Engelska, Svenska och Idrott.