Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monica Roth Mirenhart
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Högskoleadministratör Monica Roth Mirenhart

Namn:Monica Roth Mirenhart
E-post:
Telefon: 040-6658394
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monica Roth Mirenhart

Monica Roth Mirenhart arbetar med studieadministration på fakultetkansliet på Fakulteten för lärande och samhälle, gällande Ämneslärarutbildningen Förskollärarutbildningen/Flexibel variant