Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Studieadministration Högskoleadministratör Monica Roth Mirenhart

Namn:Monica Roth Mirenhart
E-post:
Telefon: 040-6658394
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Monica Roth Mirenhart

Monica Roth Mirenhart tjänstgör som högskoleadministratör och är studieadministrativt ansvarig för Studie- och yrkesvägledarutbildningen i Malmö och på Campus Varberg. Monica är också VFU-samordnare för Studie- och yrkesvägledarutbildningens studenter. Även magister/masterprogrammet i Pedagogik administreras av Monica.