Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Myrtel Berggren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Timavlönad Myrtel Berggren

Namn:Myrtel Berggren
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Myrtel Berggren

Utbildningsledare med särskilt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammen vid LS (vfu). Mellanstadielärare och idrottslärare. Vfu-lärare för studenter på ämneslärarprogrammet med första ämne idrott och för studenter på grundlärarprogrammet.