Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Infrastruktur Enhetschef/Enhetschef Nils Johnn

Namn:Nils Johnn
E-post:
Telefon: 040-6658204
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Nils Johnn