Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Utbildningsledare Nils Johansson

Namn:Nils Johansson
E-post:
Telefon: 040-66 58334
Mobil: 0709-655334
Fax: 040-6658022
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C222, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Nils JohanssonNils Johansson är utbildningsledare vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö samt undervisar i tyska vid institutionen Kultur, Språk, Medier (KSM) vid fakulteten Som utbildningsledare ansvarar Nils Johansson för de nationella projekten VAL (Vidareutbildning av obehöriga lärare) och ULV (Utländska lärares vidareutbildning).