Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Nils Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Utbildningsledare Nils Johansson

Namn:Nils Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658334
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C222, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Nils Johansson

Nils Johansson är utbildningsledare vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö samt undervisar i tyska vid institutionen Kultur, Språk, Medier (KSM) vid fakulteten
Som utbildningsledare ansvarar Nils Johansson för de nationella projekten VAL (Vidareutbildning av obehöriga lärare) och ULV (Utländska lärares vidareutbildning).