Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Dahlbeck
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Per Dahlbeck

Namn:Per Dahlbeck
E-post:
Mobil: +46702009081
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B337, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per Dahlbeck

Per Dahlbeck är mellanstadielärare, filosofiemagister i ped 80 p. MEP (media, estetik, pedagogik) 40 p. Arbetar som universitetsadjunkt i grundutbildningen på KSM och med uppdragsutbildningar men också med föreläsningar och handledning i RUCs regi. Huvudsakligen inom fältet medier, estetik, lärande, pedagogisk dokumentation och skolutveckling Arbetar just nu i ett projekt inom grundutbildningen för kme-lärarutbildningen knutet till två stadsdelar i Malmö; Fosie och Kirseberg.