Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Universitetsadjunkt Per Dahlbeck

Namn:Per Dahlbeck
E-post:
Telefon: 040-66 58209
Fax: 040-6658022
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B337, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Per DahlbeckPer Dahlbeck är mellanstadielärare, filosofiemagister i ped 80 p. MEP (media, estetik, pedagogik) 40 p. Arbetar som universitetsadjunkt i grundutbildningen på KSM och med uppdragsutbildningar men också med föreläsningar och handledning i RUCs regi. Huvudsakligen inom fältet medier, estetik, lärande, pedagogisk dokumentation och skolutveckling Arbetar just nu i ett projekt inom grundutbildningen för kme-lärarutbildningen knutet till två stadsdelar i Malmö; Fosie och Kirseberg.