Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Kommunikatör Per M Eriksson

Namn:Per M Eriksson
E-post:
Telefon: 040-66 57562
Fax: 040-6657167
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Per M ErikssonArbetar med ledningskommunikation (rektorer och förvaltningschef) samt verkar som samordnare för kommunikationsavdelningens grupp som arbetar med internkommunikation.

Short description in English:
Works with management communication (Vice-Chancellor and Head of Administration) and acts as coordinator for the Communications Department's group working with internal communications.