Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per M Eriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Internkommunikation Enhetschef Per M Eriksson

Namn:Per M Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657562
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per M Eriksson

Arbetar med ledningskommunikation (rektorer och universitetsdirektör) samt verkar som samordnare för kommunikationsavdelningens grupp som arbetar med internkommunikation.Short description in English:

Works with management communication (Vice-Chancellor and Head of Administration) and acts as coordinator for the Communications Department's group working with internal communications.