Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Peter Persson

Namn:Peter Persson
E-post:
Telefon: 040-6658276
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Persson