Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per-Eskil Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- --- Per-Eskil Persson

Namn:Per-Eskil Persson
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per-Eskil Persson

Per-Eskil Persson, fil.dr. i Matematik och lärande. Forskningsintressen:

  • Faktorer som påverkar elevers algebralärande, främst på gymnasial nivå.
  • Teknologiska verktyg för matematiklärande.