Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pia Jäderquist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt Pia Jäderquist

Namn:Pia Jäderquist
E-post:
Telefon: 040-6658278
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pia Jäderquist

Universitetsadjunkt i pedagogik. Mentor i partnerområde 13-14. Ämneslärare i psykologi och pedagogik. Bitr psykolog