Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pia Thimgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt, senior Pia Thimgren

Namn:Pia Thimgren
E-post:
Telefon: 040-6658112
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D446, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pia Thimgren