Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Roger Åkerman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt Roger Åkerman

Namn:Roger Åkerman
E-post:
Telefon: 040-6658247
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D446, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Roger Åkerman

Roger Åkerman är förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat som pedagogkonsulent inom förskole- och fritidsverksamhet, enhetschef inom barn och ungdomspsykiatri samt som bitr rektor inom Malmö stad. Roger är samordnare och lärare inom de specialpedagogiska programmen och utbildningarna samt har nio års erfarenhet som utbildningsledare inom den tidigare statliga rektorsutbildningen. Han har även uppdrag inom RUC.