Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sandra Alfelt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Verksamhetsstöd Lärande och samhälle Utbildningshandläggare Sandra Alfelt

Namn:Sandra Alfelt
E-post:
Telefon: 040-6658118
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sandra Alfelt

Sandra Alfelt - Utbildningshandläggare med ansvar för kurs och programutbudet i utbildningsdatabasen vid Lärande och samhälle. Handlägger tillgodoräkningsärenden.