Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Utbildningshandläggare Sandra Alfelt

Namn:Sandra Alfelt
E-post:
Telefon: 040-66 58118
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Sandra AlfeltSandra Alfelt - Utbildningshandläggare med ansvar för kurs och programutbudet i utbildningsdatabasen vid Lärande och samhälle. Administrerar ämneslärarutbildningen, förstaämne bild, engelska, idrott och svenska. Fristående kurser inom enheten Kultur, språk, medier.