Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sanela Mehanovic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Sanela Mehanovic

Namn:Sanela Mehanovic
E-post:
Webb:Egen/personlig webbplats
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sanela Mehanovic

Doktorand i matematikdidaktik och universitetsadjunkt i matematik. Forskningsinteresse: användning av datorprogram i matematikundervisningen. Utbildningsbakgrund: ämneslärare med fil. mag. i matematik och fil. mag. i informatik.Short description in English:

Phd Candidate in mathematics education and Junior Lecturer in mathematics. Research interest: use of computer software in teaching of mathematics.