Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sanne Vils
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Barn, unga och samhälle --- Timavlönad Sanne Vils

Namn:Sanne Vils
E-post:
Telefon: 040-6658662
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C239, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sanne Vils