Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Siv Göthe
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör Siv Göthe

Namn:Siv Göthe
E-post:
Telefon: 040-6658156
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Siv Göthe

Ansvarar för Studerandeexpeditonen på Lärande och samhälle och är studieadministratör för högskolepedagogiska kurser på AKL, Centrum för akademiskt lärarskap.