Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sofia Sebelius
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Sofia Sebelius

Namn:Sofia Sebelius
E-post:
Telefon: 040-6657154
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofia Sebelius