Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Titti Kjellander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Titti Kjellander

Namn:Titti Kjellander
E-post:
Telefon: 040-6658057
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2200, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Titti Kjellander

Titti Kjellander arbetar på International Office med ansvar för kvalitet och uppföljning. Titti arbetar även med samordning av system för internationell mobilitet och är systemförvaltare för mobilitetsdatabasen MoveON. Fakultetskontakt för fakulteten för hälsa och samhälle.Short description in English:

Titti Kjellander works at the International Office with quality assurance and assessment. Titti also coordinates support systems for international mobility and is manager for the mobility database MoveON. Faculty contact for the Faculty of Health and Society.