Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Titti Kjellander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Titti Kjellander

Namn:Titti Kjellander
E-post:
Telefon: 040-6658057
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2200, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Titti Kjellander

Titti Kjellander arbetar på International Office, på Studentcentrum, med ansvarsområde kvalitet och uppföljning. Titti arbetar även med samordning av system för internationellt samarabete och är systemförvaltare för mobilitetsdatabasen MoveON. Fakultetskontakt för internationaliseringstöd för fakulteten för hälsa och samhälle.Short description in English:

Titti Kjellander works at the International Office, Student Centre, with quality assurance. Titti also coordinates support systems for international cooperation and is system manager for the mobility database MoveON. Faculty contact for internationalisation support for the Faculty of Health and Society.