Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Titti Kjellander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Titti Kjellander

Namn:Titti Kjellander
E-post:
Telefon: 040-6658057
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2200, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Titti Kjellander

Titti Kjellander arbetar på International Office som koordinator för mobilitetsprogram inom Erasmus+ samt med stöd och utveckling av databasen MoveON.Short description in English:

Titti Kjellander is International Relations Officer at the International Office. She is coordinator for the Erasmus+ Programmes at Malmö University, and also works with support and development of the MoveON database for international relations and mobility.