Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Internationell handläggare Titti Kjellander

Namn:Titti Kjellander
E-post:
Telefon: 040-66 58057
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2200, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Titti KjellanderTitti Kjellander arbetar på International Office som koordinator för mobilitetsprogram inom Erasmus+ samt med stöd och utveckling av databasen MoveON.

Short description in English:
Titti Kjellander is International Relations Officer at the International Office. She is coordinator for the Erasmus+ Programmes at Malmö University, and also works with support and development of the MoveON database for international relations and mobility.