Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tina Palm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Tina Palm

Namn:Tina Palm
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B304, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tina Palm

Fil.mag i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik. Har ett specialintresse i frågor som rör ledarskap i skola och hur relationell pedagogik skapas i klassrummet. Dramapedagogutbildning. Lärarexamen
Sjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso och sjukvård för barn och ungdom. Sexologiutbildning på grundnivå. Sitter även som representant i Högskolans genusvetenskapliga kollegium. Medverkar i skolverkets satsning matematik- och läslyft för lärare. Har flera handledningsutbildningsuppdrag, bl.a. för Malmö stad. Undervisar i utbildningsområden för språkutveckling, genus, estetik och ledarskap för blivande Grundlärare F-3, 4-6 och Förskollärare .