Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulla Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator, uppdragsutbildning Ulla Persson

Namn:Ulla Persson
E-post:
Telefon: 040-6658008
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulla Persson

Ulla Persson är koordinator uppdragsutbildning vid Universitetskansliet. Jag arbetar med det som rör uppdragsutbildning inom organisationen och fungerar även som kontaktperson för de som vill komma i kontakt med oss. Bevakar upphandlingar.