Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulla Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator, uppdragsutbildning Ulla Persson

Namn:Ulla Persson
E-post:
Telefon: 040-6658008
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulla Persson

Ulla Persson är koordinator uppdragsutbildning vid Utbildnings- och forskningsstöd.