Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Zuzan Bengtsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonomiadministratör Zuzan Bengtsson

Namn:Zuzan Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6658111
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Zuzan Bengtsson

Zuzan Bengtsson är ekonomiassistent på LUT GAS och KS GAS. Ekonomiärende gällande IS, SOL och KS.