Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonomiadministratör Zuzan Bengtsson

Namn:Zuzan Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-66 58111
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:A204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Zuzan BengtssonZuzan Bengtsson är ekonomiassistent på LUT GAS och KS GAS. Ekonomiärende gällande IS, SOL och KS.