Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annika Ziegler Kruse
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Annika Ziegler Kruse

Namn:Annika Ziegler Kruse
E-post:
Telefon: 040-6658064
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A227, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Annika Ziegler Kruse