Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elin Sandell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- --- Elin Sandell

Namn:Elin Sandell
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elin Sandell