Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Dean Cadhamn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Dean Cadhamn

Namn:Dean Cadhamn
E-post:
Telefon: 040-665 77 70
Mobil: 072-250 56 78
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B337, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Dean Cadhamn

Dean Cadhamn har magisterexamen i Pedagogik från Mittuniversitet samt magisterexamen i Sociologi från Bagdad universitet. Hans inriktning inom det pedagogiska fältet är formativ bedömning med fokus på modersmålsundervisning. Dessutom har han ämneslärarutbildning från Malmö universitet, vilken omfattar skolämnena arabiska och sociologi.

Förutom undervisning i arabiska som moderna språk och modersmål, inbegriper yrkeserfarenheterna även uppdrag som förstelärare samt ledarskap av pedagogisk verksamhet.