Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linda Jensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- VFU-koordinator Linda Jensen

Namn:Linda Jensen
E-post:
Telefon: 040-6657808
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Linda Jensen