Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jasmin Salih
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- Timavlönad Jasmin Salih

Namn:Jasmin Salih
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jasmin Salih