Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linn Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand Linn Persson

Namn:Linn Persson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Linn Persson