Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lovisa Broms
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Forskningsassistent Lovisa Broms

Namn:Lovisa Broms
E-post:
Telefon: 040-6658002
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lovisa Broms