Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sabine Petersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Internationell handläggare Sabine Petersson

Namn:Sabine Petersson
E-post:
Telefon: 0406657650
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sabine Petersson