Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rikard Roxner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Pedodonti --- Klinisk assistent Rikard Roxner

Namn:Rikard Roxner
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rikard Roxner