Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rikard Roxner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Klinisk assistent Rikard Roxner

Namn:Rikard Roxner
E-post:
Telefon: 0406658480
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 3097, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rikard Roxner