Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Philip Arneryd
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Parodontologi med samhällsodontologi --- Klinisk assistent Philip Arneryd

Namn:Philip Arneryd
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL, KL, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Philip Arneryd