Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabeth Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Klinisk assistent Elisabeth Larsson

Namn:Elisabeth Larsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elisabeth Larsson