Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Patrik Sakovitch
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent Patrik Sakovitch

Namn:Patrik Sakovitch
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Patrik Sakovitch