Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Klara Nordström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Studieadministrativ handläggare Klara Nordström

Namn:Klara Nordström
E-post:
Telefon: +46406657595
Mobil: +46700831472
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2050, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Klara Nordström