Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Birgitta Riddersporre
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Timavlönad Birgitta Riddersporre

Namn:Birgitta Riddersporre
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Birgitta Riddersporre